Najnowszy raport IEA: Renewable 2023

12 stycznia 2024
Najnowszy raport IEA: Renewable 2023

Według najnowszego raportu  Renewables 2023 opublikowanego przez IEA, ilość energii odnawialnej dodanej do sieci energetycznych na całym świecie wzrosła w 2023 r. o 50%, osiągając prawie 510 GW, przy czym trzy czwarte przyrostu na całym świecie przypada na energię fotowoltaiczną.

Największy wzrost miał miejsce w Chinach, które w 2023 r. uruchomiły tyle samo energii fotowoltaicznej, co cały świat w 2022 r. Wzrost mocy w zakresie energii odnawialnej w Europie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii również osiągnął najwyższy poziom w historii.

Najnowsza analiza stanowi pierwszą kompleksową ocenę światowych trendów w zakresie wykorzystania energii odnawialnej od zakończenia grudniowej konferencji COP28 w Dubaju. Ze sprawozdania wynika, że w ramach istniejących polityk i warunków rynkowych oczekuje się obecnie, że globalna moc OZE wzrośnie do 7300 GW w okresie 2023–2028. Energia fotowoltaiczna i energia wiatrowa odpowiadają za 95% wzrostu, a odnawialne źródła energii wyprzedzą węgiel i na początku 2025 r. staną się największym źródłem globalnej produkcji energii elektrycznej.

Oczekuje się, że wykorzystanie fotowoltaiki i lądowej energii wiatrowej do 2028 r. wzrośnie ponad dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Indiach i Brazylii w porównaniu z ostatnimi pięcioma latami. Ceny modułów fotowoltaicznych w 2023 r. spadły o prawie 50% rok do roku, przy czym obniżki kosztów i szybkie wdrażanie będą kontynuowane. Dzieje się tak dlatego, że według prognoz globalne moce produkcyjne osiągną 1100 GW do końca 2024 r., co znacznie przekroczy popyt. Z kolei branża wiatrowa (poza Chinami) stoi w obliczu trudniejszych warunków ze względu na połączenie ciągłych zakłóceń w łańcuchu dostaw, wyższych kosztów i długich terminów wydawania pozwoleń, co wymaga większej uwagi ze strony polityki.

Raport zawiera także ocenę możliwości rozwoju produkcji wodoru opartego na odnawialnych źródłach energii. Spośród wszystkich ogłoszonych w tym dziesięcioleciu na całym świecie projektów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru oczekuje się, że do 2030 r. jedynie 7% proponowanej mocy zostanie uruchomione.

Pełny raport Renewables 2023

Źródło: IEA