Największa farma fotowoltaiczna Polenergii

18 czerwca 2024
Największa farma fotowoltaiczna Polenergii

Polenergia uruchomiła największą farmę fotowoltaiczną w historii Grupy. FF Strzelino dysponuje mocą 45 MWp, która pozwala na zasilenie zieloną energią 24 000 gospodarstw domowych. Inwestycja zlokalizowana na Pomorzu to piąta elektrownia słoneczna w portfelu Grupy.

Dzięki uruchomieniu FF Strzelino moce wytwórcze Polenergii z odnawialnych źródeł osiągnęły poziom 574 MW. W ciągu ostatnich 12 miesięcy – wzrosły o 22%. Największa farma fotowoltaiczna Polenergii zlokalizowana jest na terenie Miasta Słupsk w województwie pomorskim. Szacowana roczna produkcja FF Strzelino to około 48 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 24 000 gospodarstw domowych. Na terenie inwestycji zamontowano ponad 73 000 nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, siedem stacji transformatorowych średniego napięcia oraz jedną stację transformatorową wysokiego napięcia. Poszczególne stacje przyłączono do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej kablami średniego i wysokiego napięcia o długości prawie 10 kilometrów. Uruchomienie FF Strzelino
oznacza, że zielone moce wytwórcze Polenergii z odnawialnych źródeł osiągnęły poziom 574 MW.

Niedawno Polenergia podpisała również kontrakty na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych: Szprotawa I i Szprotawa II. Elektrownie słoneczne o łącznej mocy 67 MWp zlokalizowane będą w województwie lubuskim.

Źródło: Polenergia

Fot. Polenergia

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika