NFOŚiGW wesprze budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii

4 grudnia 2023
NFOŚiGW wesprze budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii

Blisko 4,4 mln zł dotacji i pożyczki  z NFOŚiGW umożliwi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o.  budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Przedsięwzięcie będzie sprzyjać redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wieloletniej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Instalacje będą realizowane w kilku lokalizacjach województwa podkarpackiego:

  • na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej powstanie instalacja o mocy 80 kWp z magazynem energii 40 kWh;
  • na terenie przepompowni przy ul. Ściegiennego w Krośnie – instalacja o mocy 21 kWp z magazynem energii 10 kWh;
  • na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie – instalacja o mocy 350 kWh z magazynem energii o mocy 350 kWh.

 

 

Projekt inwestycyjny zakłada zakup, dostawę, montaż instalacji składającej się z modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami takimi jak: falowniki, sprzęt elektryczny, niezbędne okablowanie i podłączenie, konstrukcje wsporcze, trackery, automatyka, wprowadzenie mocy do stacji transformatorowej itp. Ponadto każda z instalacji fotowoltaicznych zostanie wyposażona w odpowiedni magazyn energii. Cała wyprodukowana energia zostanie zużyta na potrzeby własne MPGK – KHK.

Dofinansowanie projektu,  który zostanie zrealizowany do końca marca 2025 r. zostało przyznane ze środków programu NFOŚiGW „Ciepłownictwo powiatowe”.

Źródło: NFOŚiGW

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika