...

Nowe cele dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej

14 listopada 2018
Nowe cele dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej

Parlament Europejski przyjął do roku 2030 wiążące cele dla energii odnawialnej i orientacyjne cele dla efektywności energetycznej, niezbędne dla osiągnięcia klimatycznych zamierzeń UE.

Do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić się o 32,5%, podczas gdy udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32% końcowego zużycia brutto w UE. Oba cele mają zostać poddane przeglądowi do 2023. Cele te będzie można jedynie podnieść, a nie obniżyć.

Niższe rachunki oraz prawo do samowystarczalności energetycznej

Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy naftowej i gazu, poprawi lokalną jakość powietrza i będzie chronić klimat.

Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Państwa członkowskie będą musiały zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz na magazynowanie i sprzedaż nadwyżki produkcji.

Zarządzanie w celu osiągnięcia Unii Energetycznej

Każde państwo członkowskie musi przedstawić dziesięcioletni „zintegrowany krajowy plan w zakresie energii i klimatu” wraz z krajowymi celami, planami uczestnictwa, polityką i środkami na wykonanie przedstawionych planów do dnia 31 grudnia 2019 roku, a następnie co dziesięć lat.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika