Nowe możliwości finansowania instalacji PV

9 maja 2017
Nowe możliwości finansowania instalacji PV

Sukces lub niepowodzenie każdego projektu PV zależą od odpowiedniego finansowania. W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych modeli finansowania instalacji słonecznych o różnych wielkościach. Nowe możliwości finansowania będą jednym z głównych tematów konferencji, która odbędzie się podczas targów Intersolar Europe 2017 r.

Rosnąca liczba zrealizowanych dużych elektrowni fotowoltaicznych oraz obniżenie tzw. taryfy feed-in tariff w ostatnich latach stało się impulsem do opracowania coraz bardziej pomysłowych, nowych i innowacyjnych modeli finansowania. Wraz z wdrożeniem rekordowej liczby projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową odnotowanych w 2016 r. temat ten jest bardziej istotny niż kiedykolwiek. Według wstępnych szacunków analityków z Bloomberg New Energy Finance (BNEF) oczekuje się zainstalowania dodatkowych 127 GW mocy nowych instalacji, w tym ok. 70 GW w formie instalacji solarnych. Finansowanie jest szczególnie ważne właśnie w przypadku instalacji fotowoltaicznych, ponieważ mimo że same koszty operacyjne tych instalacji są niskie, to jednak początkowe koszty wdrożenia projektów okazują się stosunkowo wysokie. Dlatego nowe modele finansowania zaczynają odgrywać zasadnicze znaczenie dla promowania globalnego rozwój energii słonecznej w przyszłości. Branża okazuje się szczególnie innowacyjna w tym względzie, z niezliczoną ilością nowych modeli biznesowych i finansowych dla projektów PV w ostatnich latach.

 Leasing i finansowanie społecznościowe

Możliwość leasingu całych instalacji PV jest stosunkowo nową szansą na finansowanie prywatnych i komercyjnych projektów tego typu.

Wybierając taki rodzaj finansowania, właściciel nieruchomości, na której będzie instalowana fotowoltaika, nie musi inwestować ani zajmować się montażem, ubezpieczeniem i konserwacją. Fotowoltaiczne instalacje dachowe nie są jedynym obszarem, gdzie stosuje się innowacje w zakresie finansowania. Liczne nowe modele finansowania są również dostępne dla dużych elektrowni słonecznych.
Obiecującym nowym podejściem jest finansowanie społecznościowe (crowdfunding), wykorzystywane przede wszystkim w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Dzięki tego typu modelowi finansowania inwestorzy stają się współwłaścicielami instalacji. Niezliczona ilość zrealizowanych projektów wykazała, że model ten jest nie tylko odpowiedni dla stowarzyszeń sąsiedzkich, ale może również z powodzeniem być zastosowany do finansowania dużych elektrowni PV.

Intersolar Europe, wiodące na świecie targi przemysłu solarnego, zapraszają na konferencję poświęconą nowym formom finansowania, wpływom agencji ratingowych na sukces projektów PV oraz perspektywom rynkowym komercyjnych elektrowni PV.

Targi Intersolar Europe odbędą się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2017 r. na terenach wystawienniczych Messe München.

Dodatkowe informacje na temat targów Intersolar Europe można znaleźć pod adresem: www.intersolar.de/en