Nowe zasady certyfikacji falowników

16 kwietnia 2021
Nowe zasady certyfikacji falowników

Dnia 27 kwietnia 2021 r. upływa dwuletni okres przejściowy wskazany w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, opracowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej(PTPiREE) na podstawie wytycznych dyrektywy UE 2016/631. Po tej dacie dotychczas stosowana, przy zgłoszeniu instalacji wytwórczej, deklaracja zgodności producenta będzie musiała zostać zastąpiona tzw. certyfikatem sprzętu wydanym przez upoważniony podmiot certyfikujący. 

Jak zaznacza Huawei dbałość o ekologię wśród prosumentów musi iść w parze ze zwiększaniem świadomości w zakresie stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Podobnie jak kodeks drogowy stanowi zbiór wymagań dla użytkowników dróg publicznych, tak „Zbiór wymagań dla modułów typu A, w tym mikroinstalacji” obowiązki takie przedstawia wobec źródeł wytwórczych korzystających z publicznej sieci dystrybucyjnej.

Więcej o nowych zasadach certyfikacji falowników można się dowiedzieć podczas bezpłatnego szkolenia

19 kwietnia o godz. 16.00

REJESTRACJA