Nowoczesna energetyka wykorzystuje magazyny energii

11 marca 2016
Nowoczesna energetyka wykorzystuje magazyny energii

Magazynowani energii było tematem 78. spotkania Forum Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  „Energia – Efekt – Środowisko”. Odbyło się w dniu 10 marca 2016 r. na Politechnice Częstochowskiej.

Współorganizatorami spotkania, oprócz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  były:  Wydział Elektryczny i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Temat spotkania brzmiał następująco: „Magazynowanie energii kluczem do nowoczesnej energetyki”.

Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników. Byli to przedstawiciele: ministerstw,  świata nauki, przedsiębiorców  (i gromadzących ich izb gospodarczych), Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Licznie reprezentowane było grono studentów.

Podejmowana na 78. spotkaniu Forum problematyka magazynowania energii jest niezwykle istotna dla budowy nowej generacji energetyki. Wdrażane  innowacyjne techniki magazynowania energii przyczynią się bowiem do zwiększenia elastyczności  zarządzania energią, umożliwią rozwój generacji rozproszonej i poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju.

W programie spotkania zaprezentowano referaty przedstawicieli nauki i praktyki w obszarze tematyki spotkania, m.in.:

•    rozwój technik magazynowania energii,

•    polskie doświadczenia  w obszarze innowacyjnych systemów energii,

•    rozwój domowych  magazynów  energii,

•   osiągnięcia i oferta  naukowców Politechniki Częstochowskiej w pracach badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych w obszarze magazynowania energii,

•   postępy w pracach  w zakresie technik magazynowania energii realizowanych w ramach programu NFOŚiGW i NCBiR  Gekon  (Generator Koncepcji Ekologicznych): prace nad wdrażaniem  dużych magazynów  energii współpracujących z odnawialnymi źródłami energii (oze) oraz prace nad  opracowaniem systemów  magazynowania energii dla oze i inteligentnych sieci energetycznych

Podsumowaniem spotkania były pytania uczestników oraz  panel dyskusyjny. W panelu uczestniczyli przedstawiciele nauki  i przemysłu.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika