Nowoczesne moduły fotowoltaiczne do zabudowy ekranów akustycznych

22 stycznia 2019
Nowoczesne moduły fotowoltaiczne do zabudowy ekranów akustycznych

Opracowanie samoczyszczących i wydajnych modułów fotowoltaicznych jest celem projektu realizowanego przez Politechnikę Wrocławską we współpracy z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Projekt pod nazwą „Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania” zakłada przygotowanie modułu fotowoltaicznego na podłożu elastycznym w postaci tkaniny wraz z systemem monitoringu, zabezpieczeniami antykradzieżowymi oraz powłoką o obniżonej adhezji dla zabrudzeń.

Moduł ten będzie dedykowany do zabudowy na ekranach akustycznych umieszczonych na sieci zarządzanej przez PKP PLK SA. Wykorzystanie tego rozwiązania po niewielkich modyfikacjach możliwe będzie także na ekranach akustycznych zabudowanych wzdłuż innych ciągów komunikacyjnych (np. na autostradach).

Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (lider konsorcjum), Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki oraz Politechnika Wrocławska.

Ze strony naszej uczelni w prace zaangażowane są Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania oraz Katedra Akustyki i Multimediów działające na Wydziale Elektroniki. Całkowita wartość projektu to blisko 4 mln zł. Ma on się zakończyć w sierpniu 2021 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Wspólne Przedsięwzięcie BRIK”.

Fot. PKP

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika