...

Nowy etap wdrażania programu „Czyste Powietrze”

28 grudnia 2018
Nowy etap wdrażania programu „Czyste Powietrze”

Dnia 18 grudnia 2018 roku Prezes Zarządu NFOŚiGW, Kazimierz Kujda, podpisał z zarządcami funduszów wojewódzkich umowę dotyczącą udostępniania środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Porozumienie sygnowane przez prezesów Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Polsce opiewa na kwotę 875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł pożyczek.

Zawarte umowy określają kwoty, które zostaną przekazane zarządom wojewódzkim w 2019 roku w dwóch transzach (już od początku przyszłego roku). Wysokość dofinansowania  została określona po przeanalizowaniu wniosków poszczególnych przedstawicieli WFOŚiGW.

Kwoty, które zostaną udostępnione zarządom, znajdują się w przedziałach od 25 do 100 mln zł (dotacje) oraz od 6 do 21 mln zł (pożyczki). Z kolei deklarowany wkład własny funduszy wojewódzkich wynosi 206 mln zł (w tym 36 mln zł dotacji i 170 mln pożyczek) i waha się od 375 tys. zł do 10,8 mln zł (dotacje) oraz od 0 do 40 mln zł (pożyczki). Wkład w realizację projektu w 2019 roku wynosi zatem prawie 1,3 mld zł.

Pierwsze umowy z beneficjentami zostaną zawarte jeszcze przed końcem 2018 roku.

Fot. ENERGA

Zaprenumeruj  Magazyn Fotowoltaika