Nowy kierunek kształcenia z dziedziny OZE

25 września 2017
Nowy kierunek kształcenia z dziedziny OZE

W Siedlcach rusza nowy kierunek kształcenia techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dnia 4 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach naukę rozpoczęło 30 uczniów w klasie przygotowującej do zawodu „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Przyszli specjaliści będą mogli kształcić się w nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). Kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, pompa ciepła oraz kocioł na biomasę, w które jest wyposażona, pozwolą uczniom nabywać praktycznych umiejętności. Specjalistyczne urządzenia trafiły do szkoły dzięki współpracy placówki ze spółką PGE Energia Odnawialna.

Pracownia OZE została otwarta w ramach „Mazowieckiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018″. Wzięli w niej udział m.in. Maria Koc, wicemarszałek Senatu, Krzysztof Tchórzewski, minister energii i Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Obecny był również Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz przedstawiciele PGE Energia Odnawialna.

Utworzenie nowego kierunku kształcenia wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii i zbiega się z wchodzącą w życie reformą edukacji, która ma na celu odbudowanie w Polsce szkolnictwa zawodowego. Jest to doskonały przykład współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki i ciepłownictwa – stwierdził Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energii Odnawialnej.

Spółka chętnie wsparła nowy kierunek kształcenia, który ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej dla potrzeb jednej z najszybciej rozwijających się branż, jaką jest energetyka odnawialna, przede wszystkim w zakresie montażu, serwisowania i eksploatacji paneli fotowoltaicznych. Współpraca ze spółką z Grupy PGE cieszy również władze samorządowe, które od lat wspierają szkolnictwo zawodowe

Absolwenci ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica, czyli popularnego „elektryka”, zyskają dyplom specjalisty w zakresie montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej, m.in. energetyki wodnej,  słonecznej, wiatrowej i biomasowej. Zyskają także uprawnienia do podłączania, testowania i kontroli instalacji tego typu u odbiorców energii.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika