Ocena konstrukcyjna obiektu budowlanego w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej

7 listopada 2019
Ocena konstrukcyjna obiektu budowlanego w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, budowa dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy. Powyższe wytyczne Prawa budowlanego zostały wprowadzone w celu ograniczenia biurokracji procesu budowlanego elektrowni, jednak w polskich uwarunkowaniach administracyjnych często są traktowane również jako zwolnienie z obowiązku opracowania opinii technicznej dotyczącej wytrzymałości konstrukcji nośnej dachu w nowej sytuacji obciążeniowej, co z kolei skutkuje wystąpieniem wielu problemów technicznych.

W  artykule zamieszczonym w dodatku „Prosument” omówiono zagadnienie nośności konstrukcji budynku w perspektywie montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej.

Ocena konstrukcyjna w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej sprowadza się do:

  • Wariant A: analizy istniejącej dokumentacji budowalnej obiektu pod kątem nowej sytuacji obciążeniowej i do stwierdzenia, czy ustrój nośny spełnia wymagania nośności i ugięć, czy też należy wykonać dokumentację wzmocnienia konstrukcji.
  • Wariant B: w przypadku braku dokumentacji obiektu do wizji lokalnej niezbędnej do rozpoznania ustroju nośnego budynku, tj. rozpoznania rodzaju konstrukcji, jej parametrów geometrycznych i stanu zużycia oraz wykonania na tej podstawie opinii technicznej stwierdzającej j.w.

W dokumentacji archiwalnej obiektu zawarte są dopuszczalne obciążenia, jakie mogą być przenoszone przez konstrukcję obiektu. Wartość dopuszczalnych obciążeń jest różna w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych, lokalizacji obiektu w poszczególnych strefach śniegowych, wiatrowych, zgodnie z normami PN-B lub PN-EN.

Niestety, wiele obiektów nie posiada aktualnej dokumentacji budowalnej lub dokumentacja jest w takim stanie, że nie nadaje się do analizy. W takim przypadku konieczne jest wykonanie inwentaryzacji, często poprzedzonej odkrywką – miejscowym otwarciem dachu w celu analizy konstrukcji nośnej budynku. Wówczas konstruktor opracowuje istniejący model ustroju dachu i wyznacza dopuszczalne obciążenie zgodnie z aktualną normą obciążeniową.

Mogłoby się wydawać, że nowsze budynki mają większą rezerwę nośności, jednak z praktyki analiz wynika, że każdy przypadek jest indywidualny i wymaga właściwego podejścia projektanta konstrukcji w ścisłej współpracy z projektantem elektrowni, aby dokonać wyboru podkonstrukcji i zoptymalizować cały system. Dziś rynek budowlany dąży do maksymalizacji zysku poprzez wręcz chirurgiczne odchudzanie konstrukcji, wskutek czego montaż modułów fotowoltaicznych na dachu obiektów istniejących wiąże się z koniecznością wzmocnienia konstrukcji dachowej/stropodachowej.(…)

Więcej w dodatku „Prosument” – bezpłatny dla prenumeratorów Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj