Ochrona przepięciowa instalacji PV

5 września 2017
Ochrona przepięciowa instalacji PV

Instalacje fotowoltaiczne nieprzerwanie zyskują na popularności. Tym samym istotną kwestią staje się konieczność zapewnienia właściwej ochrony paneli fotowoltaicznych, wraz z pozostałymi urządzeniami sytemu PV, np. falownikiem, przed szkodliwym wpływem przepięć. Panele PV pracują najczęściej w warunkach dużej ekspozycji, a tym samym mogą być narażone na bezpośredni lub pośredni wpływ wyładowań atmosferycznych.

Jeżeli obiekt, na którym zainstalowano panele PV, jest wyposażony w instalację LPS i zostały zachowane wymagane odstępy izolacyjne pomiędzy LPS a elementami instalacji PV, jako podstawowe zabezpieczenie SPD w części stałoprądowej obwodu należy zastosować ogranicznik przepięć SPD DC T2, np. SPV325. W przypadku, gdy długość połączeń pomiędzy zespołami paneli a falownikiem przekracza 10 m, należy zastosować SPD DC T2 zarówno przy panelach PV, jak i na wejściu do falownika.

Ogranicznik przepięć DC SPV325 został zaprojektowany jako dedykowany element ochrony przepięciowej do instalacji stałoprądowych. Jest przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych o napięciu UCPV ≤  1000 V DC. Wewnętrzna struktura modułów zabezpieczających zawiera zintegrowany bezpiecznik DC dla prądu ISCPV = 1000 A. W przypadku uszkodzenia modułu SPD zostanie on bezpiecznie wyłączony, bez narażenia na uszkodzenie elementów instalacji PV. Modułowa konstrukcja pozwala na wybiórczą wymianę uszkodzonych modułów, bez konieczności wymiany całego aparatu.

Oferta firmy Hager obejmuje również elementy kompleksowej ochrony SPD do części zmiennoprądowej falownika i pozostałych urządzeń instalacji elektrycznych.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika