Odbiór systemu fotowoltaicznego (PV) – procedury i dokumentacja

3 stycznia 2018
Odbiór systemu fotowoltaicznego (PV) – procedury i dokumentacja

System fotowoltaiczny (PV) musi odpowiadać wymaganiom zarówno samego użytkownika – m.in. w zakresie przewidywanej wydajności, długoletniej niezawodności oraz  bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji – jak i często wymaganiom instytucji finansujących bądź współfinansujących inwestycję, np. w zakresie zakładanej produktywności energii elektrycznej.

Procedura odbioru systemu PV, zakończona jego uruchomieniem i rozpoczęciem eksploatacji, a także regularne okresowe przeglądy kontrolne mają na celu wyeliminowanie bądź znaczące obniżenie zagrożeń i ryzyk związanych z instalacją i eksploatacją systemów PV.

Metody testowania podstawowych parametrów eksploatacyjnych, a także procedury weryfikacji jakości i bezpieczeństwa instalacji systemów PV powinny być zgodne z zaleceniami normy EN 62446 (EN 62446: 2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badań rozruchowych i kontroli; tłumacz. normy: IEC 62446 Grid connected PV systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection).

Ponadto instalacja elektryczna systemu PV powinna odpowiadać wymaganiom ujętym w dokumentach normatywnych (…)

Pobierz cały artykuł cz. 1

Pobierz cały artykuł cz.2

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika

Fot. BayWa r.e.