...

ODLICZ FOTOWOLTAIKĘ

21 stycznia 2019

Nawet 23 proc. wydatków na termomodernizację będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Ulga obejmie wydatki na materiały budowlane ( w tym ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem), urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zrealizowanych w ciągu 3 lat.

Z ulgi będą mogli skorzystać właściciele (współwłaściciele) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy przeprowadzą termomodernizację domu lub kilku swoich domów.
Wsparcie obejmie podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalnie będzie można odliczyć 23 proc. wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł

Podatnicy, którzy przeprowadzili termomodernizację i skorzystali przy tym z innej pomocy państwa (np. z dotacji NFOŚiGW), nie będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do wydatków sfinansowanych przez państwo .

Rozwiązanie to ma pomóc w walce ze smogiem.

Źródło: www.mf.gov.pl/