Globalny system usług SOFARSOLAR

25 sierpnia 2020
Globalny system usług SOFARSOLAR

Niedawno nastąpiło oficjalne uruchomienie globalnego systemu usług SOFARSOLAR. Od teraz jego użytkownicy na całym świecie mogą łatwo i szybko uzyskać dostęp do narzędzia online obsługującego ich zapytania i zgłoszenia w sprawie posprzedażowej informacji zwrotnej dotyczącej produktów i rozwiązań. W ten sposób pomoc otrzymają wszyscy klienci, niezależnie od kraju i regionu rezydencji. Dla SOFARSOLAR to pierwszy krok w globalizacji usług i punkt startowy w wyznaczaniu standardu usług w branży falowników.

Od momentu powstania SOFARSOLAR zawsze stawiał na zaspokajanie rosnących potrzeb konsumenckich, oferując klientom niezawodny serwis. Otworzenie centrów usług oznacza rozpoczęcie operacji w ponad 60 krajach i regionach, m.in. w: Chinach, Polsce, Australii, we Włoszech, w Holandii, Indiach, Wietnamie, Brazylii i Korei Południowej.

Tak szeroka sieć potrzebuje nieustannego i spójnego rozwoju. Pod koniec 2019 roku powołano centrum serwisowe offline, którego działanie dopełniają funkcjonujące online i bazujące na zasobach big data międzynarodowe centra usług, których celem jest podnoszenie wydajności i jakości świadczonego serwisu oraz wzrost satysfakcji konsumentów.

Obecnie system usług SOFARSOLAR bazuje na czterech funkcjach: autoryzacji globalnej kooperacji z dostawcami usług, zapewnienia jakości, posprzedażowego serwisu online i serwisu rozszerzonej gwarancji online.

I. Funkcja autoryzacji online globalnej kooperacji z dostawcami usług

Funkcja skupia się głównie na obsłudze wykwalifikowanych i profesjonalnych zespołów i firm z całego świata, które są zainteresowane pozycją lokalnego, a zarazem strategicznego serwisu kooperacyjnego SOFARSOLAR. Po sprawdzeniu kwalifikacji i dokonaniu autoryzacji, dostawcy usług zostają partnerami serwisowymi globalnego centrum usług SOFARSOLAR, a ich celem jest świadczenie usług lokalnym klientom.

II. Funkcja zapewnienia jakości

Użytkownicy mogą sami zgłaszać zapytania dotyczące rozpoczęcia procesu zapewnienia jakości na podstawie numeru seryjnego urządzenia SOFARSOLAR, zidentyfikować jego autentyczność i wygenerować online elektroniczne poświadczenie, na podstawie którego mogą korzystać z usług SOFARSOLAR.

III. Funkcja posprzedażowego serwisu

Użytkownicy za pomocą sieci mogą zgłaszać problemy po zakupie urządzenia, korzystając z funkcji obsługi posprzedażnej online. SOFARSOLAR dostarczy informacje zwrotne i rozwiąże problemy użytkowników, co znacznie poprawi wydajność i jakość usług.

IV. Funkcja serwisu rozszerzonej gwarancji online

Użytkownicy mogą samodzielnie zawnioskować o rozszerzenie gwarancji online. System generuje formularz serwisu rozszerzonej gwarancji i wysokość składki, która będzie opłacana przez użytkowników na podstawie podanych instrukcji.

Dodatkowo system zadba o odpowiednie rozszerzenie usługi, które przyczyni się do wzrostu zadowolenia konsumentów.

Wraz z uruchomieniem globalnego centrum SOFARSOLAR połączono serwis offline i umiejętności lokalnych dostawców usług. W ten sposób podwyższono poziom jakości i wydajności usług oraz zrealizowano cel firmy: „Postaw się w roli klienta i reaguj szybko na zaobserwowane potrzeby”, dzięki czemu organizacja staje się partnerem swoich międzynarodowych kontrahentów.