Ogniwa C3 innowacją fotowoltaiczną roku 2021 od czasów ogniw przeciętych na pół?

25 stycznia 2022
Ogniwa C3 innowacją fotowoltaiczną roku 2021 od czasów ogniw przeciętych na pół?

Biorąc pod uwagę zyski energii i redukcję kosztów, a także obecną opłacalność komercyjną, C3 ma potencjał, aby stać się najbardziej przełomową innowacją w dziedzinie budowy modułów PV od czasów ogniw przeciętych na pół. W przeciwieństwie do innowacyjnych ogniw półciętych, nie są potrzebne żadne modernizacje linii produkcyjnej.

W listopadzie 2021 r. informowaliśmy (MF) o uzyskaniu w USA patentu przez firmę Solar Inventions na technologię konfigurowalnych ogniw prądowych do produkcji ogniw fotowoltaicznych C3. Ogniwa C3 zawdzięczają swoje walory dzięki budowie w formie podkomórek na jednej płytce, dzielących elektrycznie każdą komórkę podczas procesu metalizacji. Proces ten pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów takich, jakie posiadają półogniwa, ale bez konieczności fizycznego ich przecinania. Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania ogniw C3 to wzrost mocy modułu oraz zmiejszenie ilości srebra potrzebnej do jego budowy.

Dyrektor ds. technicznych Solar Inventions Ben Damiani przedstawił ostatnio dwa ważne artykuły na temat tej technologii na dwóch międzynarodowych konferencjach (IEEE PVSC w USA i EUPVSEC w Portugalii). Pierwsza dotyczy zwiększenia wydajności modułu fotowoltaicznego wykonanego w technologii ogniw C3. Drugi wyjaśnia, w jaki sposób technologia C3 oszczędza srebro.

W przypadku ogniw HJT z dziewięcioma szynami zbiorczymi C3 o 12% redukuje zużycie srebra (redukcja 5–10% dla PERC). W pewnym sensie ta redukcja srebra – która jest ogromną korzyścią w zakresie obniżenia kosztów – była tylko produktem ubocznym poszukiwania wyższych celów wydajności modułów. Damiani jest doświadczonym wynalazcą w sektorach energii słonecznej i półprzewodników. Wcześniej pracował w Suniva i Intel. Opatentowana technologia C3 efektywnie tworzy nową architekturę komórki. Długoterminowym celem opracowywanej nowej architektury modułu jest wyeliminowanie elektroniki na poziomie modułów dla osiągnięcia niezawodnej pracy oraz złagodzenia strat wydajności wynikających z zacienienia i problemów z mikropęknięciami.

Testowanie i harmonogram
Firma Solar Inventions przeprowadziła oceny urządzenia na podstawie rocznego okresu funkcjonowania w NREL Kolorado. Pozytywnie przeszła pełną certyfikację przez CFV Labs dla standardów kanadyjskich. Finalizuje patenty C3 w Chinach, Europie, Indiach, Japonii, Australii, Korei Południowej, Meksyku, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kanadzie, Turcji, Wietnamie i na Tajwanie, które łącznie stanowią 90% światowego rynku energii słonecznej.

Firma spodziewa się, że w 2022 r. pierwsze moduły fotowoltaiczne z ogniwami C3 zjadą z linii produkcyjnych. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale przeprowadzono już programy pilotażowe w firmach, które reprezentują dziesiątki GW produkcji. Tempo wdrażania na ich liniach będzie zależeć od tego, jak szybko i skutecznie mogą wdrożyć technologię C3 organizacyjnie w swoich firmach.

Dyrektor ds. handlowych Gregg Freishtat dodał: – Oczekujemy, że te partnerstwa rozwiną strumień nowych wynalazków i własności intelektualnej, które będą współwłasnością naszych partnerów i będą sprzedawane w tych regionach i na całym świecie przez Solar Inventions. Spodziewamy się, że nasi partnerzy joint venture będą mieli udział w znacznej części wszystkich przychodów z licencji w swoim regionie.

Źródło: Solar Inventions

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika