Ogólnopolski system wsparcia doradczego

5 września 2017
Ogólnopolski system wsparcia doradczego

Dnia 4 września br. Ministerstwo Energii rozpoczęło kampanię informacyjną pod hasłem „My doradzamy – TY oszczędzasz!”, poświęconą doradztwu energetycznemu. Jej celem jest przybliżenie sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu oraz przedsiębiorcom zagadnień z zakresu efektywności energetycznej i OZE. W ramach projektu ME otworzyło 16 punktów doradczych zlokalizowanych na terenie Polski.

Projekt Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Więcej informacji

Fot. PV Instalator Polska. Instalacja w Ustroniu Morskim