Ogromne zainteresowanie właścicieli gruntów rolnych budową instalacji PV

28 października 2020
Ogromne zainteresowanie właścicieli gruntów rolnych budową instalacji PV

Spółka SVERINUS, zajmująca się tworzeniem projektów i budową  farm PV, podpisuje kolejne umowy na dzierżawy gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych.

Jak informuje Spółka, kolejne inwestycje powstaną w województwie lubuskim i wielkopolskim w gminach: Bobrowice (powiat krośnieński), Brzeźnica (żagański), Niegosławice (żagański), Żerków (jarociński) oraz Dobiegniew (strzelecko-drezdencki).

Powierzchnia tych terenów inwestycyjnych to łącznie 23 hektary, na których stanie 37 500 paneli fotowoltaicznych o mocy 13 500 MWh rocznie. Jest to ogromna ilość energii, którą trudno sobie wyobrazić. W praktyce oznacza to, że wyprodukowana na nowych gruntach SVERINUSA energia będzie mogła zasilić elektryczną Tesle S PD85 tak, by przejechała prawie 80 milionów kilometrów.

Koszty energii produkowanej na farmach fotowoltaicznych są już niższe od kosztów energii produkowanej przez elektrownie węglowe i gazowe w wielu częściach świata. Farmy fotowoltaiczne SVERINUS, które powstaną w lubuskim i wielkopolskim pozwolą na zaoszczędzenie prawie 4 000 ton węgla, które zajęłyby 65 wagonów kolejowych typu 429W, znanych powszechnie jako węglarka.

„Obserwujemy ogromne zainteresowanie właścicieli gruntów rolnych, którzy chcą budować na swoich terenach farmy fotowoltaiczne właśnie z nami – mówi Seweryn Ślaski, założyciel SVERINUS S.A. – Zgłaszają się do nas osoby z całej Polski, a nasi specjaliści mają masę pracy, by ocenić grunty i zakwalifikować je do projektu farmy PV. Jeździmy, sprawdzamy dokumentację ziem i tam, gdzie spełniane są warunki – zawieramy umowy dzierżawy na niemal 30 lat”

Grunty inwestycyjne pod budowę farm fotowoltaicznych muszą spełniać określone warunki. Powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 2 hektary, ważne aby przy działkach do 10 hektarów w pobliżu znajdowała się sieć średniego napięcia (SN) lub Główny Punkt Zasilający (GPZ), natomiast w przypadku bardzo dużych gruntów wymagana jest obecność linii wysokiego napięcia (WN) lub GPZ WN/SN.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika