Osiem elektrowni słonecznych o mocy 5,5 MWp na Węgrzech

8 marca 2019
Osiem elektrowni słonecznych o mocy 5,5 MWp na Węgrzech

Photon Energy Solutions HU Kft wybudowała i podłączyła do sieci elektroenergetycznej osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,5 MWp na Węgrzech, rozszerzając w ten sposób swój własny portfel elektrowni fotowoltaicznych do 37,1 MWp.

Zajmujące powierzchnię 6,96 ha instalacje przyłączone są do sieci dystrybutora energii elektrycznej E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt i mają generować około 6,8 GWh energii elektrycznej rocznie.

Photon Energy będzie właścicielem i operatorem projektów poprzez spółkę w pełni kontrolowaną przez Rácio Master Kft. Spółka zależna posiada osiem licencji KÁT, które uprawniają elektrownie do taryfy gwarantowanej w wysokości 32 000 HUF za MWh (około 100 EUR za MWh) w okresie 25 lat, z maksymalną dozwoloną i wspieraną produkcją 15 500 MWh na licencję. Oczekuje się, że całkowite roczne przychody wszystkich elektrowni fotowoltaicznych wyniosą około 680 000 EUR.

Po aktualizacji wyceny portfela własnego Grupy zgodnie z IAS 16, około 2,7 mln EUR zostanie ujęte w I kwartale 2019 r. jako pozostały całkowity dochód Grupy w rachunku zysków i strat.

Osiem elektrowni fotowoltaicznych w Almásfüzitő wchodzi w skład portfela elektrowni PV o mocy 11,5 MWp na Węgrzech, dla których Photon Energy zabezpieczyła na początku tego roku długoterminowe finansowanie bez regresu z K&H Bank, węgierskiej spółki zależnej belgijskiej grupy KBC i jednej z największych węgierskich firm świadczących usługi bankowe i finansowe, a także wiodącego lokalnego gracza w finansowaniu projektów.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika