OZE w Krynicy-Zdroju

8 sierpnia 2017
OZE w Krynicy-Zdroju

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłosił nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców chcących zainstalować odnawialne źródła energii.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” w partnerstwie z gminą Krynica-Zdrój wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji