Pandemia COVID 19 – ułatwienia dla inwestorów realizujących instalacje fotowoltaiczne poza systemem aukcyjnym

13 maja 2020
Pandemia COVID 19 – ułatwienia dla inwestorów realizujących instalacje fotowoltaiczne poza systemem aukcyjnym

Kolejne regulacje przyjmowane w ramach tzw. tarcz  atykryzysowych wychodzą naprzeciw inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne nie będące instalacjami prosumenckimi.

Pierwsze ułatwienia dotyczyły inwestorów, którzy wygrali aukcje organizowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pozwalając im na wydłużenie terminów rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji. Przy okazji Tarczy Antykryzysowej 2.0 (ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; Dz. U. poz. 695) nie zapomniano już o inwestorach realizujących instalacje fotowoltaiczne poza systemem aukcyjnym, dla których głównym ryzykiem jest dotrzymanie terminu dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, uzgodnionego w umowie przyłączeniowej.

Termin ten zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wynosi maksymalnie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyłączeniowej. Po upływie tego terminu operator systemu elektroenergetycznego uzyskuje prawo wypowiedzenia umowy o przyłączenie. Tarcza Antykryzysowa 2.0 dała inwestorom trochę oddechu w tym względzie i przewidziała możliwość przedłużenia tego terminu w tych umowach przyłączeniowych, w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r.

Czytaj także: Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

Obecnie termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do dnia 30 czerwca 2022 r. W celu skorzystania z tego prawa wytwórca musi złożyć wniosek do operatora systemu elektroenergetycznego, z którym zawarł umowę przyłączeniową. Operator w odpowiedzi powinien przedstawić propozycję odpowiedniego aneksu do umowy przyłączeniowej. Co ważne, Tarcza Antykryzysowa 2.0 nie ustala przy tym daty, do której taki wniosek należy złożyć. Wniosek nie musi również zawierać żadnego uzasadnienia. Jeśli operator systemu elektroenergetycznego odmówi przedłużenia terminu dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, spór rozwiązuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze swojej decyzji wydawanej w ciągu 30 dni. Złożenie takiego wniosku nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami, czy też spełnieniem dodatkowych warunków przez inwestora. Nie ma żadnych wątpliwości, że w okolicznościach powstałych w wyniku pandemii COVID-19 warto rozważyć skorzystanie z tej nowości legislacyjnej.

Przemysław Kałek

Współautor „AUKCJE OZE 2020 – Praktyczny przewodnik uwzględniający nowe regulacje

wprowadzone „Tarczą Antykryzysową

Fot:  Mariana Proença on Unsplash