Moduły fotowoltaiczne zasilą oczyszczalnię ścieków w Rzeszowie

26 lutego 2017
Moduły fotowoltaiczne zasilą oczyszczalnię ścieków w Rzeszowie

Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie od 2003 r. jest producentem zielonej energii, którą wykorzystuje na własne potrzeby. Zależnie od ilości produkowanego biogazu może wyprodukować rocznie 4200 do 5000 MWh zielonej energii. Zaspakaja to zapotrzebowanie rzędu 50–70 proc. energii elektrycznej. W sezonie letnim zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną m.in. ze względu na konieczność dostarczania większej ilości tlenu do komór napowietrzania. W związku z przeprowadzoną rozbudową części biologicznej oraz modernizacją części osadowej w znacznym stopniu zwiększa się liczba urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Budowa elektrowni  fotowoltaicznej umożliwia rozwiązanie problemu deficytu zielonej energii. Inwestycja w tego rodzaju urządzenia do produkcji zielonej energii jest tym bardziej uzasadniona, że MPWiK posiada odpowiedni teren, ponadto koszty eksploatacji, obsługi i serwisów są dużo mniejsze niż w przypadku kogeneratorów. Sposób rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych pozwoli na wykorzystanie produkowanej energii w godzinach szczytu energetycznego. Jednocześnie można gromadzić zapas biogazu na pracę kogeneratorów w godzinach, w których instalacja fotowoltaiczna nie pracuje.

Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 1 MW.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika