Perspektywy polskiego rynku fotowoltaicznego

23 stycznia 2019
Perspektywy polskiego rynku fotowoltaicznego

Według IEO łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wg obecnych trendów mogłaby wynieść ok. 1,2 GW, uwzględniając zarówno system aukcyjny, jak i inne modele budowy instalacji PV. Jednak z uwagi na potencjał, krótkie cykle inwestycyjne i projekty w toku, możliwe byłoby uzyskanie nawet 3,2 GW mocy w źródłach PV.

Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (dla instalacji fotowoltaicznych), w ramach których wygrały łącznie 990 projekty PV należące do 549 podmiotów, a ich łączna moc wynosi prawie 0,9 GW.

  • I Aukcja (AZ/3/2016) – 30 grudnia 2016 r.
  • II Aukcja (AZ/1/2017) – 29 czerwca 2017 r.
  • III Aukcja (AZ/9/2018) – 15 listopada 2018 r.

Na wykresie powyżej przedstawiono porównanie liczby wygranych projektów i firm oraz mocy projektów dla poszczególnych aukcji dla instalacji PV.

Biorąc po uwagę te wyniki, należy stwierdzić, że scenariusz uzyskania 1,2 GW w 2020 r. w źródłach fotowoltaicznych jest realny, o ile wszystkie instalacje zostaną zrealizowane. Co więcej, biorąc pod uwagę projekt rozporządzenia o wolumenach na aukcje w 2019 r., z którego wynika, że moc instalacji PV w aukcji’2019 może wynieść nawet 1,6 GW, możliwy byłby do realizacji także wspomniany wcześniej scenariusz IEO uzyskania 3,2 GW w 2020 r. o ile zostanie wprowadzone, także już zapowiedziane, dodatkowe wsparcie dla prosumentów. W szczególności zapowiadany program „Energia plus” może przyczynić się do promocji technologii prosumenckich, w tym PV. Dodatkowo, pozytywnie na rozwój systemów prosumenckich też przyczyni się nowe rozporządzanie ministra inwestycji o ulgach w podatku dochodowym dla prosumentów od 2019 r. w ramach którego można odliczyć wydatki na zakup i montaż m.in. instalacji PV od podstawy opodatkowania.

Niestety, istnieją obawy, że część projektów PV z pierwszej aukcji (2016 r.), które miały czas na realizację do końca grudnia 2018 r., nie została zrealizowana z powodu braku finansowania (sektor bankowy miał duże obawy dot. ryzyka związanego m.in. z brakiem notyfikacji ustawy oraz obawami o tzw. underbidding cenowy). Firmy które wygrały aukcje mają czas na przesłanie sprawozdań z realizacji prac do końca stycznia 2019r. i wtedy będzie można potwierdzić na ile obawy były uzasadnione. Oferty, które wygrały III Aukcję mają 18 miesięcy na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.

Zdaniem IEO, III Aukcja z listopada 2018 r. wniesie zdecydowanie najwięcej realnych projektów z dotychczas przeprowadzonych (szacuje się, że łączna moc wygranych projektów przekroczy 500 MW).

Poniżej na wykresie przedstawiono porównanie cen dla projektów PV w aukcjach wygranych i cen referencyjnych, z uwzględnieniem planów Ministerstwa Energii co do aukcji w 2019 roku.

Dane i trendy prowadzą do następujących obserwacji:

  • Pomimo, że w III Aukcji wygrało znacznie więcej ofert, to zakres cen sprzedanej energii jest węższy, co wynika z faktu, że firmy nabrały doświadczenia w wyznaczaniu ceny ofertowej po dwóch wcześniejszych aukcjach.
  • Cena referencyjna dla instalacji PV na 2019r. zgodnie z projektem rozporządzenia wynosi 370 zł/MWh i jest o 20% niższa niż dla pierwszej aukcji w 2016r. Jednocześnie cena referencyjna’2019 wynosi tyle, ile średnia cena sprzedanej energii w II Aukcji OZE. Idąc dalej, linia trendu wskazuje, że cena referencyjna dla instalacji PV w aukcji, która miałaby się odbyć w 2020 roku może być na poziomie średniej ceny uzyskanej w III Aukcji OZE, czyli ok. 350 zł/MWh.

W efekcie dotychczasowych aukcji najwięcej projektów (właściciele lub współwłaściciele zwycięskich spółek) posiadają takie firmy jak: R. Power, MESSNER &PARTNER GMBH, ZONDA CYPRUS LIMITED, BETTER ENERGY POLAND A/S, ALSEVA INNOWACJE. Część z tych firm brała udział w poprzednich aukcjach, tym samym poszerzając swoje portfolia o nowe projekty aukcyjne. Wśród nich możemy wyróżnić takie spółki jak: R. Power, ZONDA CYPRUS LIMITED czy VPL PROJECTS. Na rynku pojawiły się także spółki nie powiązane z poprzednimi aukcjami PV, które mają udziały w zwycięskich podmiotach.

Bazując na wynikach aukcji Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował aktualizację bazy danych firm „Zwycięzcy Aukcji PV’2016-2017-2018”.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika