PKP stawia na fotowoltaikę

19 września 2018
PKP stawia na fotowoltaikę

W 2018 r. 11 nowych instalacji fotowoltaicznych zamontowano na nastawniach PKP w Lublinie, Szczecinie, Gorliczynie, Stawach koło Dęblina, Rejowcu i Niedrzwicy. Są także w hali napraw w Białogardzie, w budynkach kolejowych w Koszalinie i Stargardzie oraz w Chełmie i Szczecinie.

Już wcześniej instalacje znajdowały się na obiektach kolejowych m.in.: w Lublinie, Zamościu, Mińsku Mazowieckim, Opolu, Siedlcach, Nowym Sączu, Zagórzu i Suchej Beskidzkiej. Łączna moc zainstalowana 23 obiektów to ok. 245 kWp. Wszystkie urządzenia przez 8 miesięcy 2018 r. wyprodukowały energię elektryczną ok. 160 MWh – to tyle, ile 74 przeciętnych gospodarstw domowych* zużywa w ciągu roku.

Instalacja fotowoltaiczna działa jak elektrownia słoneczna, np. zamontowana na dachu hali napraw w Lublinie wytwarza ok. 70 kWh energii dziennie – to tyle, ile jednorodzinny dom zużywa przez 12 dni. Energia uzyskana z promieniowania słonecznego w bardzo dużym stopniu pokrywa zużycie energii elektrycznej w hali. Z analizy wynika, że inwestycja może zwrócić się trzy razy szybciej, niż zakładano, tj. w niespełna 4 lata.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwala ograniczyć zużycie i koszty energii ze źródeł nieodnawialnych. To istotne, zwłaszcza że ceny (notowania) energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosły o blisko 75%. Zgodnie z założeniami projektowymi minimalny okres żywotności instalacji fotowoltaicznych wynosi 25 lat, a według szacunków koszty instalacji urządzeń zwrócą się o wiele szybciej niż po zakładanych pierwotnie 10–11 latach (przykładem jest instalacja na wymienionej hali napraw).

Proekologicznie w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA

PKP Polskie Linie Kolejowe SA wprowadza proekologiczne rozwiązania na sieci kolejowej. Na stacjach, peronach i przejazdach montowane jest energooszczędne oświetlenie LED. PLK wykorzystują również: instalacje solarne, m.in. do podgrzewania wody użytkowej w budynkach służbowych, pompę ciepła do ogrzewania nastawni na stacji Września, instalacje geotermalnego ogrzewania rozjazdów na stacji Słupsk, która jest obecnie na etapie testowania.

Wytworzona energia elektryczna jest zużywana na potrzeby własne, a jej chwilowy nadmiar oddawany jest do sieci energetycznej. W przyszłości jednak zarządca infrastruktury planuje też testować możliwość magazynowania wyprodukowanej nadwyżki energii.

Czy ekrany akustyczne zasilą obiekty w energię eklektyczną?

PKP Polskie Linie Kolejowe SA analizuje możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na ekranach akustycznych zainstalowanych wzdłuż linii kolejowych. To szansa na dodatkowe źródła energii do zasilania m.in. nastawni, oświetlenia przejść i przejazdów kolejowo-drogowych, przejść pod torami itp. urządzeń. Możliwości wykorzystania nowego rozwiązania określi projekt zgłoszony do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie prowadzone są badania mające na celu potwierdzenie rentowności i możliwości technicznych przy zachowaniu podstawowych funkcji ekranów, którą jest tłumienie hałasu.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika