Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

2 sierpnia 2017
Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

Dnia 1 sierpnia br. rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Na działania inwestycyjne w tym obszarze Narodowy Fundusz zarezerwował 0,5 mld zł.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach.

Wspierane będą m.in. projekty zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Na pomoc finansową NFOŚiGW mogą więc liczyć projekty wdrażające: technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej np. poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego i dać możliwość uzyskania oszczędność energii nie mniejszej niż 5 proc.

Nabór wniosków (ciągły) trwa do 22 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w sumie 0,5 mld zł dla przedsiębiorców, który mogą ubiegać się o pożyczki w kwocie od 1 do 200 mln zł, przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85 proc.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika