Polska na piątym miejscu w UE pod względem przyrostu zainstalowanej mocy PV

16 grudnia 2019
Polska na piątym miejscu w UE pod względem przyrostu zainstalowanej mocy PV

Według raportu EU Solar Market opracowanego przez Solar Power Europe, rok 2019 był jednym z najlepszych w historii energetyki słonecznej w Unii Europejskiej. W regionie zainstalowano 16,7 GW, co oznacza wzrost o 104% w porównaniu do 8,2 GW przyłączonych w 2018 r.

Na liście pięciu największych rynków energetyki słonecznej w UE znajdują się: Hiszpania (ze wzrostem 4,7 GW) Niemcy (4 GW), Holandia (2,5 GW), Francja (1,1 GW) i Polska, która prawie czterokrotnie zwiększyła moc zainstalowaną w 2019 r. – do 784 MW.

W raporcie czytamy, że powodami europejskiego boomu słonecznego są: konkurencyjność – energia słoneczna jest obecnie często tańsza niż jakiekolwiek inne źródło wytwarzania energii,  zbliżający się ostateczny termin osiągnięcia przez państwa członkowskie celów w zakresie OZE na 2020 r., przygotowania do spełnienia celu pakietu dotyczącego czystej energii w wysokości 32% do 2030 r.

Dodatkowo energia słoneczna jest obecnie najpopularniejszym źródłem wytwarzania energii z OZE wśród obywateli UE, a także najbardziej elastycznym i łatwym do zainstalowania. Jest chętnie wykorzystywana na potrzeby konsumpcji własnej, a także przez prosumentów chcących obniżyć rachunki za prąd. Dzięki powszechnej cyfryzacji powstają także nowe modele biznesowe, np. wzajemne dostawy energii elektrycznej.

Najnowszym trendem, który wspiera wzrost energii słonecznej, jest pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.

Solar Power Europe przewiduje, że wg średniego scenariusza moc zainstalowana w ciągu roku w Europie wzrośnie z poziomu 20 GW do 21 GW w 2020 r. Oczekuje się, że w 2021 r. instalacje osiągną 21,9 GW – blisko rekordowego poziomu dla instalacji słonecznych w UE, osiągniętego w 2011 r. z 22,2 GW. Przewiduje się, że rekord ten zostanie przekroczony w 2022 r.

Fot. innogy

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika