Polska technologia w programie Go Global

26 sierpnia 2016
Polska technologia w programie Go Global

Spółka XTPL, pracująca nad technologią wykorzystywaną w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych, znalazła się w gronie firm, które pozytywnie przeszły dwa etapy oceny merytorycznej i zostały zarekomendowane przez ekspertów do dofinansowania w ramach programu Go Global. Program ten – prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – wspiera komercjalizację wyników badań naukowych i przejście z rynku lokalnego na światowy.

Do drugiej edycji programu Go Global zgłosiło się 80 firm. Złożyły one wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione przez komisję ekspercką. Jednym z etapów oceny była prezentacja technologii przed panelem ekspertów.

– Nie po raz pierwszy opowiadaliśmy o naszej technologii, przekonując innych, że warto w nią zainwestować. Tym razem kładliśmy nacisk na jej międzynarodowy potencjał, bo staraliśmy się o dofinansowanie na opracowanie strategii ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych. XTPL już dziś budzi bardzo duże zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Dostaliśmy kilka listów intencyjnych od firm z różnych stron świata, spływają do nas wciąż zapytania od działających międzynarodowo przedsiębiorstw. To tylko potwierdza, że technologia transparentnych warstw przewodzących wytwarzanych metodą XTPL ma przed sobą przyszłość na globalnych rynkach – mówi Sebastian Młodziński, prezes zarządu XTPL.

Partnerem merytorycznym XTPL przy składaniu wniosku był MIT Enterprise Forum Poland, który – po uzyskaniu dofinansowania – będzie wprowadzał spółkę na rynek Stanów Zjednoczonych.

– Cieszymy się, że możemy dalej wspierać XTPL, już po zakończeniu akceleracji w programie MIT Enterprise Forum Poland. Wierzymy, że nasze kompetencje i kontakty okażą się pomocne przy planowaniu międzynarodowej ekspansji XTPL, przede wszystkim na rynku amerykańskim – mówi Paweł Bochniarz, prezes zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej MIT Enterprise Forum Poland.

Najlepsze projekty wyróżnione w programie Go Global otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 5 mln złotych. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać je na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz na uzyskanie wiedzy na temat dopasowania swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Dofinansowanie można przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

– Energia odnawialna zyskuje na popularności na całym świecie. Podobnie niemal w każdym zakątku globu wykorzystywane są wyświetlacze. Każda technologia, która może usprawnić proces ich produkcji, obniżyć koszty i przyczynić się do lepszego życia ludzi, ma szansę na zdobycie zainteresowania. Taka myśl przyświeca naszym dążeniom do współpracy z międzynarodowymi graczami – dodaje Sebastian Młodziński.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika