Polski dostawca rozwiązań transformacji energetycznej pozyskał finansowanie na projekty OZE

17 stycznia 2024
Polski dostawca rozwiązań transformacji energetycznej pozyskał finansowanie na projekty OZE

Spółka Luneos Green Energy  wspomagana przez sponsorów: SUSI Partners, zarządzającego funduszem SUSI Energy Transition Fund i Luneos Sp. z o.o. , jednego z czołowych dostawców rozwiązań transformacji energetycznej w modelu abonamentowym (as a service), pozyskała od szwedzkiego inwestora P Capital Partners (PCP) poprzez fundusz PCP Transition pakiet długoterminowego finansowania dłużnego, denominowanego w euro, który zostanie przeznaczony na budowę portfolio odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej 167 MW. Budowa projektów rozpocznie się na początku 2024 r., wszystkie instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe osiągną pełną funkcjonalność na początku 2025 r.

Portfolio projektów zostało przygotowane do rozpoczęcia budowy przez spółkę LGE, utworzoną pod koniec 2021 r. w ramach współpracy pomiędzy SUSI Partners i Luneos. Od tego czasu LGE rozwinęła bazę projektów instalacji fotowoltaicznych i lądowych farm wiatrowych o planowanej mocy wytwórczej wynoszącej ponad 1 GW. Pozyskane finansowanie dłużne zostanie wykorzystane do rozpoczęcia budowy pierwszej transzy projektów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania finansowania dla naszego pierwszego portfela projektów OZE, co stanowi ważny krok w realizacji planów rozwojowych Luneos Green Energy. Zakończony sukcesem międzynarodowy proces pozyskiwania innowacyjnego, denominowanego w euro, długoterminowego finansowania dłużnego dla portfela projektów realizowanego w oparciu o ryzyko rynkowe, bez długoterminowego zabezpieczenia przychodów (merchant), jest znaczącym osiągnięciem i potwierdzeniem rosnącej dojrzałości polskiego rynku energetyki odnawialnej stwierdził Michał Kozłowski, CEO Luneos Green Energy.

Zabezpieczone finansowanie stanowi kamień milowy w realizacji długoterminowej strategii LGE, której celem jest uzyskanie wiodącej pozycji na polskim rynku energetyki odnawialnej jako niezależnego producenta zielonej energii, poprzez budowę zdywersyfikowanego portfela obejmującego lądowe farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne, wspierając transformację polskiego rynku energii elektrycznej. Osiągnięcie tego etapu było możliwe również dzięki przywiązywaniu szczególnej uwagi przez LGE do czynników ryzyka środowiskowego i społecznego oraz zdecydowane wsparcie ze strony sponsorów LGE – SUSI Partners i Luneos.

Źródło: Luneos

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika