...

Polski system oświetlenia lotnisk zasilany fotowoltaiką

15 lutego 2019
Polski system oświetlenia lotnisk zasilany fotowoltaiką

Dnia 12 lutego br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii.

Wśród wyróżnionych nowatorskich rozwiązań znalazł się system oświetlenia lotnisk zasilany energią słoneczną zaprojektowany przez S4GA.

Wyróżnikiem technologii S4GA jest 5 poziomów zabezpieczeń przed całkowitą utratą oświetlenia nawigacyjnego lotniska. Tradycyjne systemy posiadają 1 poziom zabezpieczenia (na wypadek awarii źródła zasilania). Technologia stanowi więc jedyną alternatywę dla tradycyjnych systemów nawigacyjnych (które są nie tylko mniej bezpieczne na wypadek awarii zasilania od systemu S4GA, ale też relatywnie drogie, a do tego wymagają kosztownej konserwacji i utrzymania).

Wprowadzany na rynek hybrydowy system oświetlenia lotnisk S4GA jest sam w sobie bardzo istotną zmianą przyjętych w branży reguł. Łączy dwie unikalne cechy: niezawodność oraz możliwość wykorzystania w krajach o niskim poziomie dostępu do sieci energetycznej. Zasadniczą nowością jest połączenie dwóch idei do dziś nie stosowanych w systemach oświetlenia lotnisk, czyli typowego zasilania kablowego oraz zasilania solarnego.

System taki posiada jednocześnie zalety systemów kablowych, zaś typowe wady związane z niezawodnością kabli eliminowane są przez zastosowanie panelu solarnego z akumulatorem. W ten sposób system oświetlenia posiada tzw. rozproszoną strukturę zasilania (każda lampa posiada magazyn energii na wypadek awarii systemu kablowego), praktycznie stając się niezawodnym na poziomie 99,99%. Drugą zasadniczą nowością uzupełniającą podwójne zasilanie jest logika sterowania i monitoringu oświetlenia oparta o komunikację radiową. Autorskie rozwiązanie radiowe pozwala na niezależność od systemu kablowego w trakcie zarządzania oświetleniem. Komunikacja radiowa jest oparta o strukturę MESH, która dynamicznie pozwala komunikować się z systemem oświetlenia. Nawet awaria części lamp (np. uszkodzona bateria) nie wyłączy oświetlenia. System jest w pełni kompatybilny z cywilnymi i wojskowymi wymaganiami radiowymi, stosowanymi na lotniskach.

W kontekście globalnym – wykorzystanie energii słonecznej do zasilania systemów typu „off-grid” nie jest nowością, natomiast w konserwatywnej branży oświetlenia nawigacyjnego S4GA wprowadza na rynek bardzo innowacyjny system, który pozwala lotniskom z krajów rozwijających się na modernizację swoich portów lotniczych szybko oraz przy ograniczonym budżecie.

Zastosowane rozwiązania

Hybrydowe systemy oświetlenia mogą być stosowane na lotniskach cywilnych i wojskowych. S4GA dostarcza systemy dla krajów borykających się z brakiem dostę pu do infrastruktury energetycznej, a przy tym posiadających wysoki potencjał fotowoltaiczny (mocno nasłoneczniony kraj). Kluczowe regiony dla S4GA to Afryka, Azja Południowo-Wschodnia oraz Ameryka Południowa. Rządy krajów zlokalizowanych w tych regionach są zmuszone inwestować w infrastrukturę lotnisk. Przyczyna: trzykrotny prognozowany wzrost lotniczego ruchu pasażerskiego w ciągu najbliższych 10 lat. Jednocześnie kraje te cechuje niski poziom infrastruktury lotniskowej, która nie odpowiada normom Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Klienci S4GA nie mają możliwości skorzystania z tradycyjnych rozwiązań kablowych zewzględu na brak prądu lub niepewność jegodostaw oraz to, że koszt rozwiązań przerasta ich możliwości.

Stan wdrożenia

System został wdrożony do sprzedaży w połowie 2018 r. Pierwsze instalacje realizowane są obecnie na lotniskach w Etiopii oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika