...

Polskie firmy w koalicji Solar Europe Now

11 maja 2020
Polskie firmy w koalicji Solar Europe Now

Dnia 5 maja 2020 r. powstała koalicja Solar Europe Now, licząca blisko 100 podmiotów branży PV z 15 krajów Europy.

Uczestnicy koalicji wzywają instytucje europejskie do zwiększenia roli fotowoltaiki w działaniach na rzecz poprawy klimatu. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Zielonego Ładu, stanowiący plan działania władz Unii Europejskiej, wyznacza kierunek transformacji energetycznej w nadchodzących latach. Mówi o kluczowej roli energii odnawialnej w wycofywaniu węgla i dekarbonizacji Europy. Niewiele jednak w nim treści dotyczących energii słonecznej, w przeciwieństwie do morskiej energetyki wiatrowej, która w komunikacie uznawana jest za czynnik kluczowy.

Istniejący w Europie potencjał przemysłu fotowoltaicznego, zdaniem członków Solar Europe Now,  jest mocną przesłanką dla wsparcia sektora PV przez instytucje europejskie w zakresie badań, innowacji, wdrażania nowych technologii i produkcji. Uznanie fotowoltaiki jako strategii w realizacji osiągnięcia unijnego celu w zakresie neutralności klimatu do 2050 r. pozwoli na wzmocnienie suwerenności przemysłowej UE, ułatwi koordynację działań badawczo-rozwojowych całego sektora oraz w pełni wykorzysta zdolności produkcyjne europejskich podmiotów.

Polscy uczestnicy inicjatywy to: ML System, Politechnika Warszawska, Saule Technologies, Xdisc, Solar Bruk-Bet, Hanplast.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika