Polskie moduły fotowoltaiczne farmie PV Taurona

15 czerwca 2022
Polskie moduły fotowoltaiczne farmie PV Taurona

ML System podpisał umowę z Tauronem o wartości 10,6 mln euro na dostawę modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,1 MW, które zainstalowane zostaną na aktualnie największej, budowanej farmie fotowoltaicznej w Polsce, zlokalizowanej w Mysłowicach. Tauron szacuje, że docelowo w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton.

Fakt, że moduły zainstalowane zostaną na aktualnie największej, budowanej farmie fotowoltaicznej w Polsce to dla nas duża nobilitacja. Cieszymy się, że krajowe spółki energetyczne wspierają polskich producentów, wzmacniając konkurencyjność rodzimego przemysłu.  Wytworzona zielona energia pozwoli znacznie ograniczyć emisję CO2, co przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych. Dodatkowym aspektem wpisującym się w budowę „zielonej gospodarki” jest fakt, że farma będzie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Stawiamy na dywersyfikację sprzedaży – nie tylko umacniamy naszą pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP, uniezależniając się od rynku prosumenta, a także rozwijamy nasz potencjał w segmencie szkła powłokowego oraz realizujemy kolejne kamienie milowe w ramach strategii „nowej ery kwantowej”. Podpisana umowa rozbudowuje nasz obecny portfel zamówień do ponad 170 mln zł – dodaje Dawid Cycoń.

Podpisany przez ML System kontrakt dotyczy budowy pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej.

Jak wskazuje Tauron, farma fotowoltaiczna powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW (łącznie blisko 100 MW). Docelowo w Mysłowicach zostaną zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Tauron szacuje, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna ma popłynąć z farmy w 2023 r.

Fot. ML System

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika