Ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022 r.

31 marca 2023
Ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022 r.

7,1 mld zł przychodów ze sprzedaży odnotowała w 2022 roku Grupa Polenergia. Mimo bardzo trudnego roku, przychody Polenergii ze sprzedaży były o ponad 77% wyższe niż w roku 2021.

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za cztery kwartały 2022 roku były wyższe o 3 090,2 mln zł w stosunku do przychodów z 2021 roku, co jest spowodowane przede wszystkim wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 2 969 mln zł), lądowych farm wiatrowych (o 149 mln zł) oraz dystrybucji (o 52,3 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 98,2 mln zł).

W ubiegłym roku wybudowaliśmy lub rozpoczęliśmy budowę 8 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 278 MW. Oznacza to podwojenie mocy wytwórczych Grupy w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec roku 2021. Powyższy wzrost umożliwił nam m.in. uzyskanie historycznie wysokiego wyniku EBITDA segmentu farm wiatrowych – mówi dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki w 2022 roku był wyższy o 11,1 mln zł od wyniku w 2021 roku w związku z wejściem w fazę operacyjną w czerwcu i lipcu 2022 dwóch nowych projektów – Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW), wejściem w fazę operacyjną we wrześniu 2022 roku projektu Buk I (6,4 MW), lepszymi wynikami projektu Sulechów I oraz korzystnymi warunkami nasłonecznienia w ciągu roku.

W 2022 roku Polenergia S.A. zakupiła 100% akcji w Edison Energia S.A., której nazwa została zmieniona na Polenergia Fotowoltaika S.A. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Polenergia Fotowoltaika zainstalowała 62,1 MW modułów fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła zostało zainstalowanych 689 sztuk tych urządzeń. Ze względu na rosnący popyt na pompy ciepła, przy brakującej podaży na rynku europejskim, Spółka zawarła liczne kontrakty na dostawy pomp oraz planuje współpracę z kolejnymi dystrybutorami.

Źródło: Polenergia

Fot. Polenergia

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika