Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

28 listopada 2017
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W Europie budynki odpowiadają za ponad 40% całkowitego zużycia energii i 1/3 ogólnych emisji CO2. Prawie połowa europejskich budynków powstała przed 1960, a 90% – przed 1990 rokiem, co oznacza, że ich efektywność energetyczna nie spełnia współczesnych standardów.

W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu RESSEEPE (Retrofitting solutions and services for the enhancement of energy efficiency in public edification) zaproponowano rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną starszych budynków.
Zespół zbadał rozwiązania mogące znacząco poprawić efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej – od skuteczniejszej izolacji termicznej i zaawansowanych systemów sterowania po wydajne oświetlenie i technologię ogniw słonecznych. Równocześnie uwzględnił potrzeby użytkowników końcowych, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dobrego przyjęcia działań modernizacyjnych.

Dążąc do realizacji swoich celów, zespół RESSEEPE opracował kilka najnowocześniejszych aktywnych i pasywnych technologii modernizacyjnych. Najnowocześniejsze technologie rozwijane w ramach projektu obejmują zaprawę ciepłochronną na bazie aerożelu, kapsułkowane próżniowe panele izolacyjne (VIP, Vacuum Insulation Panels), elektrochromowe okna zmieniające swoją przejrzystość i kolor pod wpływem energii słonecznej oraz wentylowaną elewację z paneli VIP, paneli słonecznych i superkondensatora.
Kluczowym elementem projektu była ocena efektywności obiektów demonstracyjnych przed i po modernizacji.

Efektem projektu są cenne dane i rekomendacje dotyczące modernizacji budynków użyteczności publicznej. Głównym rezultatem projektu jest zestaw narzędzi modernizacyjnych, zawierający rozwiązania przeznaczone specjalnie dla tej branży. Zestaw narzędzi zawiera 13 rozwiązań – większość gotowych do wprowadzenia na rynek – obejmujących oprogramowanie i technologie monitorowania, jak również konkretne schematy interwencji dla budynków pasywnych i aktywnych. Podmioty branżowe będą mogły również skorzystać z innych bardzo obiecujących rozwiązań, które wymagają jednak dalszych badań i prac rozwojowych.

W zależności od doboru technologii rozwiązania wchodzące w skład zestawu narzędzi mogą umożliwić osiągnięcie amortyzacji inwestycji po 6 latach i obniżenie zapotrzebowania energetycznego budynku średnio o 56%. To może przełożyć się na oszczędności w wydatkach na energię do 26 EUR na metr kwadratowy w skali roku, czyli ponad 25 milionów EUR rocznie dla dużego budynku użyteczności publicznej. Ponadto warto zauważyć, że branża modernizacyjna jest w stanie stworzyć od 160 000 do 280 000 nowych miejsc pracy do 2020 roku.

© Unia Europejska 2017. Źródło: CORDIS

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika