Poradnik PROSUMENTA

13 stycznia 2022
Poradnik PROSUMENTA

Redakcja Magazynu Fotowoltaika przygotowała  III edycję dodatku „PROSUMENT” .

Prenumeratorzy Magazynu Fotowoltaika otrzymują dodatek bezpłatnie razem z wydaniem 4/2021.

Spis treści:

Przepisy

Kto może zostać prosumentem

Zasady rozliczeń instalacji prosumenckich

Procedury przyłączania instalacji prosumenckich do sieci elektroenergetycznej

Finansowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Instalacje

Typy i rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Moduły fotowoltaiczne

Falownik w prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej

Magazyny energii w instalacjach prosumenckich

Bezpieczeństwo instalacji PV

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika