Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

22 stycznia 2020
Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

Podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

W wyniku zawarcia porozumienia, wskazane wyżej podmioty działające w imieniu osób fizycznych będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. W przypadku składania pakietów wniosków powyżej 20 sztuk partnerzy będą informować NFOŚiGW odpowiednio wcześnie celem optymalizacji obsługi wniosków przesyłając jednocześnie bazę danych o przesyłanych wnioskach.

Lista firm, które zawarły porozumienie

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika