Potencjał krajowy OZE

28 sierpnia 2019
Potencjał krajowy OZE

Urząd Regulacji Energetyki podał dane dotyczące potencjału krajowego OZE według stanu na 30.06.2019 r.

W raporcie znajdują się m.in. informacje dot. ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2019 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz moc zainstalowana poszczególnych rodzajów instalacji OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE tj. rejestr wytwórców energii w małej instalacji, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Wzrost mocy zainstalowanej [MW] w fotowoltaice w poszczególnych latach, wg stanu na 30.06.2019 r. (dane nie obejmują instalacji prosumenckich)

 

Moc zainstalowana [MW] wg stanu na  30. 06. 2019 r.  (dane nie obejmują instalacji prosumenckich). Źródło URE 

 

Fot. ENERGA