Powstaną kolejne instalacje PV w ramach programu abonamentowego

6 października 2017
Powstaną kolejne instalacje PV w ramach programu abonamentowego

Columbus Energy SA, spółka notowana na rynku NewConnect, z zakończonej emisji obligacji serii D pozyskała 4,535 mln zł. Pozyskany przez Emitenta kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

W ramach publicznej oferty obligacji serii D spółka dokonała przydziału o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4,535 mln zł. Są to 2-letnie zabezpieczone obligacje z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,4% w skali roku, a kupon odsetkowy będzie wypłacany kwartalnie. Columbus Energy SA zamierza wprowadzić obligacje serii D do obrotu na rynku Catalyst. Pozyskane przez spółkę środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Oferującym obligacje był Polski Dom Maklerski SA.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika