Powstanie Energa OZE

10 lipca 2019
Powstanie Energa OZE

Energa Wytwarzanie S.A. – decyzją Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy – zmieni nazwę. Lider jednej z kluczowych Linii Biznesowych Grupy Energa stanie się wkrótce spółką Energa OZE S.A. To pierwszy krok ku wprowadzeniu nowego podejścia pomorskiej spółki do produkcji energii elektrycznej – jeszcze mocniej ukierunkowanego na odnawialne źródła energii. Dzięki niemu koncern będzie mógł zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami interesariuszy, a ochroną środowiska naturalnego. Pozwoli to też Grupie Energa inwestować w innowacyjne technologie produkcji energii elektrycznej, tworząc jednocześnie tysiące nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

– W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze OZE i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Zmiana nazwy jednej z naszych kluczowych spółek jest tego wyrazem. Z jednej strony podkreśla wszystko to, co udało nam się w tej dziedzinie już osiągnąć. Z drugiej wyznaczamy sobie dalszy, przejrzysty kierunek, do którego będziemy dążyć. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce i wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, lecz również dostosowanie się do polityki rządu w obszarze wytwarzania energii – podkreśla Grzegorz Ksepko, p.o. prezesa zarządu Energi SA, podmiotu dominującego Grupy Energa.

Grupa Energa jest liderem programu strategicznego w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Już teraz przeszło 30 proc. jej miksu wytwórczego stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch elekrowni fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 444 MW. Lecz na tym nie koniec – spółka nadal rozbudowuje swoje instalacje wiatrowe na lądzie, rozwija projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych offshore.

Pozyskiwanie energii z wiatru, słońca i wody jest od paru lat nie tylko coraz bardziej opłacalnym biznesem, lecz także koniecznością. Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych wymuszają m.in. coraz większe obciążenia finansowe nakładane na energetykę konwencjonalną, miedzy innymi w postaci opłat za uprawnienia do emisji CO2. Postęp w tej branży stymuluje także wsparcie systemowe ze strony budżetu państwa w postaci aukcji dla instalacji OZE.

Fot. Elektrownia fotowoltaiczna Czernikowo

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika