Powstanie kolejna elektrownia fotowoltaiczna

22 sierpnia 2018
Powstanie kolejna elektrownia fotowoltaiczna

W Wałczu powstanie nowa elektrownia fotowoltaiczna, która rocznie wyprodukuje około 2300 MWh energii elektrycznej rocznie i będzie wsparciem dla istniejącej infrastruktury. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 6 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dnia 21 sierpnia 2018 r. podpisano umowę gwarantującą przekazanie wsparcia.

Nowa elektrownia fotowoltaiczna wytworzy energię elektryczną z OZE o mocy 1,98 MWe. Składać się będzie z 7072 sztuk paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na stelażach o zmiennym kącie nachylenia, które dostosowują nachylenie paneli do pór roku. Powierzchnia zabudowy to ok. 5,95 ha.

Elektrownia będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku łącznie około 2300 MWh energii elektrycznej.  Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 911,30 CO2 rocznie.

Cieszę się, że na Pomorzu Zachodnim  samorządy zwiększają produkcję energii z odnawialnych źródeł. Tylko w działaniu 2.10 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wsparcia udzieliliśmy 132 inwestycjom wyłonionym w konkursie. Wartość dofinansowania na ten cel to ponad 162,5 mln zł – wyjaśnia członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca czerwca 2019 r. Wartość całkowita inwestycji przekroczy 11 mln zł. Wnioskodawcą dofinansowania jest Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 2 sp. z o.o.

Projekt pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej EF Wałcz 3 wraz z przyłączem kablowym” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika