Próby z nową generacją nawierzchni drogowej

15 grudnia 2021
Próby z nową generacją nawierzchni drogowej

Nawierzchnia dróg może odegrać znaczącą rolę w wielkoskalowym wytwarzaniu energii słonecznej. Konsorcjum SolaRoad oraz TNO (Holenderska Organizacja Zastosowań Nauki) pracuje nad technologią i konstrukcjami wykorzystującymi ogniwa słoneczne w drogach.

Po udanych próbach ze ścieżkami rowerowymi i drogami w Holandii, holenderskie firmy i instytuty naukowe współpracują obecnie z belgijskimi i niemieckimi partnerami w ramach unijnego projektu INTERREG „Rolling Solar” w celu udoskonalenia słonecznej nawierzchni drogowej. W kampusie Brightlands Chemelot w Geleen prowadzone są szeroko zakrojone testy mające na celu przyspieszenie integracji fotowoltaiki z infrastrukturą.

Te trzy kraje mają łącznie ponad milion kilometrów dróg. To sprawia, że wyposażenie ich tam, gdzie jest to możliwe, w ogniwa słoneczne do wytwarzania energii odnawialnej, jest korzystne i uzasadnione. W TNO obliczono, że pokrycie odpowiednich odcinków 140 000 km dróg w Holandii wystarczyłoby do zaspokojenia ponad 10% holenderskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Chcemy wyposażyć jak największą powierzchnię drogi w ogniwa słoneczne, nie powodując żadnych niedogodności. Zbieranie promieni słonecznych z powierzchni drogi wpisuje się w naszą filozofię wyposażenia jak największej części istniejącej infrastruktury w ogniwa słoneczne bez przeszkadzania użytkownikom dróg lub zarządom dróg –”, mówi Arian de Bondt, dyrektor SolaRoad.

Źródło: TNO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika