Prognozowanie wytwarzania energii elektrycznej w OZE

21 lipca 2023
Prognozowanie wytwarzania energii elektrycznej w OZE

Wieloletnia ścisła współpraca Politechniki Warszawskiej, jednej z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce, oraz stołecznego operatora systemu dystrybucyjnego – firmy Stoen Operator, po raz kolejny zaowocowała naukową publikacją. Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki PW pod redakcją naukową prof. Mirosława Parola wydali właśnie monografię poświęconą prognozowaniu produkcji energii elektrycznej w OZE. 

Zakres tematyczny monografii p.t. „Wybrane zagadnienia prognozowania produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych nośników energii pod redakcją naukową Mirosława Parola” obejmuje różne technologie wytwarzania energii w OZE, jak również różne horyzonty prognostyczne. Horyzont krótkoterminowy dotyczy różnych nośników energii (wiatru, słońca i wody), zaś horyzont średnioterminowy i długoterminowy potencjału energetycznego z OZE. Wydaje się, że monografia ta może mieć duże znaczenie, zarówno poznawcze, jak i praktyczne.

Znaczenie tematyki prognozowania wytwarzania energii elektrycznej w OZE, w związku z rozwojem generacji rozproszonej, powstawaniem farm wiatrowych i słonecznych, funkcjonowaniem rynków energii elektrycznej, jak również koncepcją inteligentnych sieci elektroenergetycznych ciągle rośnie – twierdzą autorzy publikacji, pracownicy Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych PW: dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. dr hab. inż. Mirosław Parol oraz dr hab. inż. Paweł Piotrowski.

– Dofinansowana przez Stoen Operator monografia może być przydatna dla szeroko rozumianego środowiska naukowego, studentów i doktorantów wyższych uczelni, a także dla osób zawodowo zajmujących się prognozowaniem w elektroenergetyce, np. pracowników firm z branży energetycznej – komentuje zakres tematyczny opracowania mgr inż. Piotr Dukat, Menadżer Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci w Stoen Operator. 

W ramach współpracy warszawski OSD kilkakrotnie dofinansowywał wydanie prac zespołowych opracowanych pod kierunkiem (lub z udziałem) prof. Mirosława Parola. Ich tematyka obejmowała zagadnienia związane z mikrosieciami, prognozowaniem w elektroenergetyce oraz zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w tym sektorze. Dzięki przekazanemu przez Stoen Operator wsparciu finansowemu wydano także jubileuszowe opracowanie z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki PW.

Żródło: Stoen Operator

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika