Program Energia plus nabiera tempa – PKO BP rusza z Ekopożyczką, będzie nowela ustawy o OZE

29 kwietnia 2019
Program Energia plus nabiera tempa – PKO BP rusza z Ekopożyczką, będzie nowela ustawy o OZE

W dniu 29 kwietnia br., podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, zaprezentowano nowy instrument kredytowy dla prosumentów – ekopożyczkę PKO Banku Polskiego oraz działania rządowego zespołu wdrażającego program Energia Plus.

Ekopożyczka to nowy produkt PKO Banku Polskiego na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Oferta obejmuje finansowanie, do 50 tys. zł, zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu. Oprocentowanie kredytu to 4,99 proc., prowizja wynosi 0,99 proc. Aby skorzystać z tak preferencyjnych warunków cenowych, wystarczy w ciągu trzech miesięcy od uzyskania finansowania przedstawić dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzeń za co najmniej 85 proc. kwoty pożyczki. Dodatkowo od 2019 r. wydatki na termomodernizację budynków jednorodzinnych można, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, odliczyć od dochodu. Pożyczka może być spłacana nawet przez 10 lat, co w połączeniu z ulgą podatkową powoduje, że gospodarstwa domowe będą mogły zmniejszyć poziom swoich miesięcznych wydatków na zakup energii elektrycznej.

Działania rządowego zespołu wdrażającego program Energia Plus

Od lutego 2019 r. na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, działa międzyresortowy zespół ds. ułatwienia inwestycji w prosumenckie instalacje odnawialnych źródeł energii, który pracuje nad szeregiem usprawnień zwiększających dostępność mikroinstalacji dla użytkowników energii.

Program Energia plus w swoich założeniach ma zapewnić polskim rodzinom, MŚP i JST możliwość budowania własnej energetycznej niezależności, a przez to ochronę przed ryzykiem wzrostu cen energii; pomóc wypełnić zobowiązania wobec UE w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym kraju oraz wspomagać działania na rzecz poprawy powietrza w Polsce.

Postulowanemu przez program Energia plus umasowieniu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce sprzyja: spadek cen paneli fotowoltaicznych – o 90% w ciągu ostatnich 10 lat oraz zniesienie przez Komisję Europejską antydumpingowych ceł na ogniwa i panele fotowoltaiczne z Chin jesienią ubiegłego roku (na Chiny przypada 65% światowej produkcji paneli).

Jednak, oparty o opusty, system wsparcia prosumenckich mikroinstalacji uregulowany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, aby był jeszcze korzystniejszy, wymaga prokonsumenckich korekt. W związku z tym zespół ds. programu Energia plus opracował propozycje rozwiązań legislacyjnych obejmujących przede wszystkim możliwość korzystania z systemu opustów przez przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach.

Działania legislacyjne zostaną uzupełnione o te służące rozpowszechnieniu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne przez MŚP, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe oraz gospodarstwa domowe, dzięki przeznaczonym dla nich instrumentom finansowym.

A już niebawem do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o OZE, który umożliwi MŚP działalność prosumencką.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika