Projekt KPEIK gotowy

8 marca 2024
Projekt KPEIK gotowy

Polska przekazała do Komisji Europejskiej wstępną wersję aktualizacji Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r.

Roboczy dokument zakłada zwiększenie udziału OZE w końcowej konsumpcji energii brutto do 29,8 proc. do 2030 r. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w perspektywie 2030 r. do przyrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w największym stopniu przyczyniać się będą elektrownie wiatrowe na lądzie (o mocy zainstalowanej ok. 15,8 GW) oraz elektrownie słoneczne  (ok. 29,3 GW).

 

 

 

Ze względu na opóźnienie w pracach nad dokumentem, Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę naruszeniową. Przekazanie draftu jest niezbędne dla zakończenia procedury względem Polski. Docelowy dokument, wedle zapowiedzi rządu, zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r.

Link do dokumentów: https://www.gov.pl/web/klimat/polska-przekazala-do-ke-wstepna-wersje-aktualizacji-krajowego-planu-w-dziedzinie-energii-i-klimatu-do-2030-r

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

CZYTAJ TAKŻE