Projekt nowelizacji ustawy o OZE

5 sierpnia 2020
Projekt nowelizacji ustawy o OZE

W dniu 4 sierpnia br. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o OZE  oraz niektórych innych ustaw

Główne zmiany:

 •  ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w wyniku podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji OZE
 • potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE
 • przedłużenie do dnia 30 czerwca 2045 r. maksymalnego okresu:
  1) obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego;
  2) obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;
  3) obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;
  4) obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem i OSR jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336702/katalog/12704360#12704360

 

ADM