Projekt Solartechnik z rekordowymi wynikami

10 lutego 2023
Projekt Solartechnik z rekordowymi wynikami

Z początkiem roku 2023 portfel polskich projektów fotowoltaicznych należących do firmy Projekt Solartechnik (PST), sięgnął wartości 3,1 GW. W ramach dywersyfikacji działalności budowane są struktury Grupy PST na rynkach europejskich. W Niemczech spółka ma już zabezpieczonych ok. 380 ha gruntów pod budowę elektrowni słonecznych.

Na koniec 2022 r. w zarządzaniu firmy Projekt Solartechnik w Polsce znalazło się 3092 MW projektów fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju, podczas gdy rok wcześniej pipeline kształtował się na poziomie 1288 MW. W grudniu 2022 r. uzyskane moce przyłączeniowe dla projektów fotowoltaicznych (880 MW), elektrowni wiatrowych (10 MW) oraz magazynów energii (202 MW) przekroczyły wartość 1 GW.

Wypracowaliśmy rekordowe wyniki, ale wcale nie zamierzamy się zatrzymywać – mówi Adam Goj, wiceprezes Projekt Solartechnik Development. – Poszukujemy możliwości zakupu i rozwoju kolejnych projektów fotowoltaicznych, wiatrowych oraz magazynów energii. Jesteśmy skuteczni na każdym etapie procesu developmentu w Polsce, z naszego know how będziemy korzystać także na zagranicznych rynkach – dodaje.

Projekt Solartechnik rozpoczął rok 2023 posiadając 199 farmy fotowoltaiczne ze statusem RTB (gotowe do budowy) o łącznej mocy 247 MW. Firma w Polsce ma zabezpieczone blisko 3 872 ha gruntów pod budowę elektrowni słonecznych oraz blisko 471 ha dla farm wiatrowych. W Niemczech spółka zakontraktowała ok. 380 ha gruntów pod budowę farm PV.

Realizujemy projekty na terenie całej Polski. W minionym roku tylko w województwie zachodniopomorskim wybudowaliśmy 24 elektrownie słoneczne, w woj. podlaskim 18, a w lubuskim 14 farm PV. W skali całego kraju liczba zakończonych budów wyniosła 138. Jesteśmy nastawieni na jeszcze lepsze wyniki w 2023 r. Zainteresowanych partnerów oraz ekipy wykonawcze zapraszamy do współpracy – mówi Marcin Ludwicki, dyrektor generalny Projekt Solartechnik Group.

W ciągu 2022 r. na realizacjach Projekt Solartechnik w Polsce wykorzystano ponad 300 tys. modułów fotowoltaicznych, do stworzenia konstrukcji pod panele PV potrzebne było ponad pięć tys. ton stali. Na projektach postawiono ponad 150 stacji transformatorowych i wbito ponad 120 tys. pali.

Początek roku 2023 przyniósł odwrócenie trendu cen komponentów – aktualnie odnotowujemy spadki będące konsekwencją np. mniejszego kosztu transportu morskiego z Chin. Sytuacja jest stabilna i nie ma ograniczeń w dostawach do budów naszych farm. Podpisujemy kolejne kontrakty, mamy skutecznie zarządzony lead time, czyli czas, który upłynąć musi od momentu złożenia zamówienia u sprzedawcy, do chwili dostarczenia nam towaru. Prężnie działamy w całej grupie – dodaje Łukasz Oborski, dyrektor zakupów i logistyki Projekt Solartechnik.

Dynamicznemu rozwojowi firmy towarzyszył wzrost liczby pracowników. W Polsce, porównując koniec roku 2022 z końcem 2021 r., sięgnął wartości 75 proc. Aktualnie w Projekt Solartechnik pracuje ponad 260 ekspertów sektora OZE. Wzmacniane są również zespoły w lokalizacjach zagranicznych – Niemczech, Francji, Hiszpanii, Rumunii.

Projekt Solartechnik specjalizuje się w wielkopowierzchniowych instalacjach fotowoltaicznych i farmach wiatrowych. Dewelopuje, projektuje, buduje, uruchamia i serwisuje elektrownie słoneczne, oferuje możliwość zakupu gotowych projektów PV oraz zielonej energii w formule umów cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement). W 2022 r. firma podpisała m.in. umowę typu fizyczny cPPA na dostarczenie energii ze swoich elektrowni dla spółki KGHM.

Źródło: Projekt Solartechnik