Projektowanie systemów fotowoltaicznych zasilających pojazdy elektryczne

8 maja 2017
Projektowanie systemów fotowoltaicznych zasilających pojazdy elektryczne

Firma Valentin Software z siedzibą w Berlinie, znana z globalnych rozwiązań branżowych, dostosowała i zaktualizowała swoje programy do projektowania i symulacji T * SOL i PV * SOL zgodnie z obecnymi trendami technicznymi. Dzięki nowym wersjom projektanci systemów i operatorzy mogą opracowywać zarówno solarne systemy termiczne, jak i systemy fotowoltaiczne według najnowszych osiągnięć branżowych, symulować precyzyjne obliczenia wydajności w dokładnych warunkach lokalizacji, a także przeprowadzać dokładne obliczenia efektywności ekonomicznej projektowanych instalacji przy uwzględnieniu dotacji. Firma zaprezentuje swoje innowacyjne oprogramowanie publicznie w czerwcu na wiodących międzynarodowych targach handlowych Intersolar Europe w Monachium.

Nowa wersja programu PV * SOL premium 2017 wprowadzona w zeszłym roku oprócz możliwości importowania planów pięter, map katastralnych i zrzutów ekranu z internetowych map satelitarnych (np. Google Earth) bezpośrednio do wizualizacji 3D, oferuje obecnie możliwość włączenia pojazdów elektrycznych jako bezpośredniego konsumenta podłączonych do sieci systemów fotowoltaicznych. Powyższa funkcjonalność oprogramowania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów. Program premium PV * SOL umożliwia użytkownikom wybór samochodu elektrycznego z pojazdów zapisanych w bazie danych. Następnie osoba korzystająca z aplikacji dokonuje wyboru dziennej odległości do przejechania samochodem i program PV * SOL oblicza, ile energii z systemu fotowoltaicznego można wykorzystać do ładowania samochodu. Ponadto oprogramowanie oblicza koszt przejazdu samochodem dystansu 100 km z wykorzystaniem energii PV i bez niej. Program wyróżnia również możliwość przeprowadzenia podobnej kalkulacji kosztów w przypadku instalacji fotowoltaicznych posiadających magazyny energii elektrycznej, dzięki czemu samochód może być ładowany z magazynu energii systemu fotowoltaicznego w godzinach nocnych.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika