Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania. Szkolenie on-line. 15 kwietnia br.

25 marca 2021
Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania. Szkolenie on-line. 15 kwietnia br.

Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia
i sposoby finansowania

szkolenie on-line

 15 kwietnia 2021 r.

Szkolenie dedykowane jest inwestorom chcącym budować instalacje fotowoltaiczne i szukającym optymalnego modelu biznesowego dla ich budowy W ramach szkolenia przedstawiona zostanie perspektywa wytwórcy oraz odbiorcy energii elektrycznej chcącego zostać wytwórcą energii z fotowoltaiki. Dlatego szczegółowo omówiony zostanie proces przygotowania i realizacji inwestycji dla instalacji tzw. off-site czyli przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD jak i instalacji on-site czyli znajdujących się w miejscu lokalizacji odbiorcy. W ramach szkolenia zostaną omówione również modele biznesowe sprzedaży energii wytworzonej w instalacji. Uczestnicy szkolenia poznają także proces inwestycyjny dla różnych typów instalacji PV oraz możliwości pozyskania wsparcia i finansowania dla tego typu instalacji.

 Szkolenie prowadzą wieloletni eksperci związani z sektorem energetycznym, pracownicy największych grup energetycznych w Polsce, doświadczeni praktycy, biorący czynny udział w pracach przy tworzeniu krajowych i unijnych regulacji w obszarze sektora energetycznego. Obecnie zajmują się przygotowaniem i realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii w szczególności instalacje fotowoltaiczne.

SPECJALNA CENA na hasło MAGAZYN FOTOWOLTAIKA

Szkolenie trwa od 9:00 – 16:00

PROGRAM:

8.45 – 9.00  logowanie uczestników.

9.00 – 10.30

WYTWARZANIE ENERGII W INSTALACJI FOTOWOLTIACZNEJ – MODELE WYTWARZANIA ENERGII Z FOTOWOLTAIKI

 • Prosument, Wytwórca, Autoproducent
 • W lokalizacji odbiorcy (on-site), poza lokalizacją odbiorcy (off-site)
 • Regulacje prawne – różnice w ramach poszczególnych modeli

10.30-10.45 Przerwa

10.45-13.00

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALCJI FOTOWOLTAICZNEJ

 • Modele biznesowe sprzedaż energii z instalacji PV (on-site/off-site)
 • Umowy cPPA
 • Mechanizmy wsparcia instalacji PV

13.00 -13.30  Przerwa

13.30 -15.15

PROCES INWESTYCYJNY BUDOWY INSTALACJI PV  ORAZ JEJ EKSPLOATACJA

 • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego:

– Omówienie podstawowych wymagań prawnych związanych z budową instalacji PV (wymagania lokalizacyjne dla instalacji, plan zagospodarowania przestrzennego);

– Omówienie decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji;

– Współpraca z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – czy zawsze jest potrzeba uzyskania warunków przyłączenia?;

– Omówienie różnic w procesie inwestycyjnym budowy instalacji w zależności od jej mocy;

– Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej;

– Oddanie instalacji do eksploatacji.

 • Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej

– Omówienie niezbędnych aspektów eksploatacji instalacji fotowoltaicznych;

– Serwis i monitorowanie pracy instalacji PV.

15:15 – 16:00

FINANSOWANIE I RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W INSTALACJE PV

 • Czynniki wpływające na rentowności inwestycji w instalacje PV;
 • Możliwości finansowania inwestycji w  instalacje PV.

16.00 zakończenie szkolenia.

WSPARCIE POSZKOLENIOWE

 

W celu uzyskania szczegółowego programu spotkania zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE

Anna Janiga

tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl