Prototyp modułu na bazie perowskitów

2 marca 2016
Prototyp modułu na bazie perowskitów

Od momentu, w którym Olga Malinkiewicz zaprezentowała światu efekty swojej pracy naukowej nad perowskitami i wykorzystaniem ich potencjału w produkcji ogniw fotowoltaicznych, minął ponad rok. W tym czasie Spółka SAULE Technologies, którą założyła wspólnie z Piotrem Krychem i Arturem Kupczunasem,  dzięki inwestycjom własnym, dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz od japońskiego inwestora, rozpoczęła intensywne prace badawczo-rozwojowe.

Spółka SAULE Technologies, której głównym celem jest opracowanie i komercjalizacja przemysłowej metody produkcji super cienkich, elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów, niespełna rok temu była na początku swej działalności. Miesiące intensywnej pracy zaowocowały pierwszymi małymi sukcesami. 3 marca 2016 r., podczas International Conference on Perovskite Thin Film Photovoltaics (ABXPV) w Barcelonie, SAULE Technologies zaprezentowała pierwszy, działający prototyp modułu na bazie perowskitów, zasilający urządzenia typu smartfon.

„To szczególne wydarzenie dla całego zespołu SAULE Technologies. Cieszymy się, że doszliśmy do momentu, w którym możemy pokazać rezultaty naszej dotychczasowej pracy. Prototyp, który zaprezentowaliśmy w Barcelonie to dopiero początek. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz japońskiego inwestora, będziemy w stanie znacznie udoskonalić naszą technologię. Będziemy pracować w lepszych warunkach, na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie, na który czekamy. Już wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejnymi osiągnięciami.” – mówi Olga Malinkiewicz

Na konferencji w Barcelonie spotykają się przedstawiciele nauki m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych. SAULE Technologies wystąpiło na ABXPV w roli sponsora i przedstawiciela polskich innowacji, który jako jedyny jak do tej pory odnotował tak znaczące postępy w zakresie zastosowania perowskitów w produkcji elastycznych ogniw metodą ink-jet. Projekt rozwoju technologii perowskitowej właśnie przestaje być jedynie wizją.

„To pierwszy przykład implementacji technologii perowskitowej w elektronice użytkowej. W kolejnych etapach prac laboratorium będą powstawały coraz większe i wydajniejsze powierzchnie nadruku, umożliwiające wytwarzanie nawet wielkoformatowych ogniw fotowoltaicznych. Ich zastosowaniem są zainteresowane różne branże i sektory przemysłu na całym świecie, a także największe światowe marki” – mówi Piotr Krych, prezes Zarządu SAULE.

Zespół SAULE konsekwentnie dąży do wyznaczonych celów i sukcesywnie pokazuje możliwości zastosowania rozwijanej technologii nie tylko w przemyśle, ale i w życiu codziennym. Skutecznie pokonuje wcześniej istniejące bariery, które zatrzymały inne polskie innowacje w fazie badań i zamknęły w laboratoriach, czyniąc je jedynie wizją bez szans na komercjalizację. Dzieli się rezultatami pracy, podkreślając siłę integracji nauki z biznesem.

„Nie prowadzimy typowej działalności naukowej. Jesteśmy głęboko przekonani o powodzeniu naszego projektu, dlatego w czasie gdy zespół naukowo-badawczy prowadzi intensywne prace w laboratorium we Wrocławiu, osoby odpowiedzialne za biznesową stronę funkcjonowania spółki rozmawiają z potencjalnymi partnerami. Funkcjonujemy symultanicznie, co docelowo pozwoli nam na zdecydowanie szybszą komercjalizację technologii i produktu ostatecznego. Zaprezentowany podczas ABXPV prototyp pierwszego cienkiego, lekkiego i elastycznego modułu zasilającego urządzenie typu smartfon z pewnością jest znaczącym sygnałem dla rynku, że oto zbliża się era perowskitów” – dodaje Artur Kupczunas, wiceprezes SAULE.

Działalność SAULE to synonim polskich innowacji, ich nieodzowności i konkurencyjności na rynku światowym.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika