Przegląd certyfikowanych ośrodków szkoleniowych PV

8 stycznia 2016
Przegląd certyfikowanych ośrodków szkoleniowych PV

Certyfi kat instalatora w zakresie fotowoltaiki nie jest w Polsce obowiązkowy, jednak staje się coraz bardziej popularny, choćby ze względu na program „Prosument” NFOŚiGW, który wymaga takiego…szkoleniaPV_650