PSE ponownie poleciły redukcję generacji źródeł OZE

5 lipca 2023
PSE ponownie poleciły redukcję generacji źródeł OZE

Dnia 2 lipca 2023 r. w godzinach od 11.00 do 17.00 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie.

Po zaniżeniu do dostępnego minimum generacji jednostek węglowych i gazowych oraz uzgodnieniu awaryjnego eksportu, w celu równoważenia podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały polecenia zaniżenia generacji źródeł fotowoltaicznych przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia.

Moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) według stanu na 30.04.2023 r. to ok. 13,8 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW) to ok. 9,7 GW.

Źródło: PSE

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika